ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

china-del

චීන නියෝජිත පිරිසගේ සංචාරය

චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) ජාතික කමිටුවේ සභාපති අතිගරු යූ ජෙන්ෂෙං මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ඉහළ පෙළේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නි‍යෝජිත පිරිසක් 2017 අප්‍රේල් මස 7 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

තවදුරටත්

jrj-institute

ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සංවර්ධනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව පිළිගන්වයි

යෝජිත ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව 2017 මාර්තු මස 23 වැනි දින ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට සහ ගරු කථානායකතුමාට පිළිගන්වන ලදී.

තවදුරටත්

bestweb-awards-2017

“BestWeb.lk 2017” තරඟයේ දී වැඩිම සම්මාන ගණන පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියට

LK වසම් ලේඛකාධිකාරය මගින් සංවිධානය කළ “BestWeb.lk” තරඟාවලියේ දී වඩාත්ම සම්මානයට පාත්‍ර වූ වෙබ් අඩවිය බවට පත්වන්නට ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය සමත් විය.

තවදුරටත්

2030 agenda session

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසිය

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසියක් 2017.03.22 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා කාමර අංක 01 හි දී පැවැත්විණි.

තවදුරටත්

aiia-delegation

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා පැවැත්වූ වැඩමුළුව

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වූ වැඩමුළුවක් මෑතකදී පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කාරක සභා කාමර අංක 01 හිදී පවත්වන ලදී.

තවදුරටත්
 • චීන නියෝජිත පිරිසගේ සංචාරය

  චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) ජාතික කමිටුවේ සභාපති අතිගරු යූ ජෙන්ෂෙං මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ඉහළ පෙළේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නි‍යෝජිත පිරිසක් 2017 අප්‍රේල් මස 7 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

  තවදුරටත්

 • ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සංවර්ධනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව පිළිගන්වයි

  යෝජිත ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව 2017 මාර්තු මස 23 වැනි දින ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට සහ ගරු කථානායකතුමාට පිළිගන්වන ලදී.

  තවදුරටත්

 • “BestWeb.lk 2017” තරඟයේ දී වැඩිම සම්මාන ගණන පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියට

  LK වසම් ලේඛකාධිකාරය මගින් සංවිධානය කළ “BestWeb.lk” තරඟාවලියේ දී වඩාත්ම සම්මානයට පාත්‍ර වූ වෙබ් අඩවිය බවට පත්වන්නට ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය සමත් විය.

  තවදුරටත්

 • තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසිය

  තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසියක් 2017.03.22 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා කාමර අංක 01 හි දී පැවැත්විණි.

  තවදුරටත්

 • යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා පැවැත්වූ වැඩමුළුව

  යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වූ වැඩමුළුවක් මෑතකදී පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කාරක සභා කාමර අංක 01 හිදී පවත්වන ලදී.

  තවදුරටත්


ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා පවත්වන පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලීය වැඩමුළුව

2017-06-23
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පවත්වනු ලබන වැඩමුළුවක් 2017 ජුනි මස 27 වැනි අඟහරුවාදා පෙ.ව. 10.00 සිට මධ්‍යාහ්න 12.00 දක්වා කාරක සභා කාමර අංක 01 හිදී පැවැත්වීමට නියමිතය.   පහත සඳහන් නිලධාරීන් මේ සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතය:-  
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-06-23 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ...
2017-06-22 රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික...
2017-06-07 යෝජිත ස්ථාවර නියෝගවල අවසාන කෙටුම්පත...
2017-05-04 ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ තරුණ පාර්ලිමේන්තු...
2017-04-27 අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පාර්ලිමේන්තුව...
තවත්

2017 ජුනි මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2017-06-22
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’ :  පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ සහ තේරීම් කාරක සභාවේ රැස්වීම්‘B’ :  “අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන)” නමැති පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)    2016 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ(ii)    2016 වර්ෂය සඳහා නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ(iii)    2016 වර්ෂය සඳහා කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ(iv)    2015 වර්ෂය සඳහා අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ(v)    2016 වර්ෂය සඳහා සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේවාර්ෂික කාර්ය...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-06-22 2017 ජුනි මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-06-21 2017 ජුනි මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-06-20 2017 ජුනි මස 20 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-06-09 2017 ජුනි මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-06-07 2017 ජුනි මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්
සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් නෛතික කටයුතු (දූෂණ විරෝධී) හා මාධ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.05.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.04.28 දින ඉදිරිපත් කරන ලද රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.03.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව
අවලංගු කළ නොහැකි තෑගි ඔප්පු බලවත් අකෘතඥතාවය පදනම් කොටගෙන අවලංගු කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් නෛතික කටයුතු (දූෂණ විරෝධී) හා මාධ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව

සියලු කාරක සභා වාර්තා

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි