ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2018 ඔක්තෝබර් මස 11 සහ 12 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-10-11

2018 ඔක්තෝබර් මස 10 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව, සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, 2018 ඔක්තෝබර් මස 11 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සහ 12 වැනි සිකුරාදා දිනයන් සඳහා සභාවේ කටයුතු පහත පරිදි සංශෝධනය කිරීමට එකඟ විය:-

2018 ඔක්තෝබර් මස 11 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.00 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ යෝජනාව
(2018.10.09 දිනැති අංක 2(3) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ අයිතම අංක 1 බලන්න)
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නියෝග දෙකක්
(ii) ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටතේ නියෝගය

(2018.10.10 දිනැති අංක 40 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ අයිතම අංක 3 සිට 5 දක්වා බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ඉ.ත.අ.ක.)
 

2018 ඔක්තෝබර් මස 12 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 12.30 පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2018.10.10 දිනැති අංක 40 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ අයිතම අංක 6 බලන්න)
ප.ව. 01.30 සිට ප.ව. 07.30 “අභාවප්‍රාප්ත ගරු මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ 150 වැනි උපන්දින සංවත්සරය” සිහිකිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන කල් තැබීමේ විවාදය (එ.ජා.ප.)

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි