ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ සිව්වැනි රැස්වීම

දිනය : 2017-05-25

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ සිව්වැනි රැස්වීම 2017 මැයි මස 24 වැනි බදාදා පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ කාරක සභා කාමර අංක 01 හිදී පැවැත්විණි.

 

එකී කාරක සභාවේ සභාපති, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් කාරක සභාවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලදී.

 

කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන් වන ගරු නිරෝෂන් පෙරේරා, ගරු සුමේධා ජී. ජයසේන, ගරු බිමල් රත්නායක, ගරු (වෛද්‍ය) රමේෂ් පතිරණ, ගරු ඊ. සරවනපවන් සහ ගරු රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න යන මහත්ම මහත්මීන් රුස්වීමට සහභාගී වූහ.

 

1

1

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි