ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම පිණිස කැඳවීම

දිනය : 2017-04-27

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා නියෝගයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද බව පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වන ව්‍යවස්ථාවේ (1) වන අනු ව්‍යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ 2(3) වගන්තියෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව, එතුමා විසින් 2017 අප්‍රේල් මස 28 වැනි දින පෙ.ව. 9.30 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම පිණිස කැඳවීම සඳහා ප්‍රකාශනයක් කරනු ලැබ ඇත.

 

2017 අප්‍රේල් මස 25 වැනි දින අංක 2016/30 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි