ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

යෝජිත ස්ථාවර නියෝගවල අවසාන කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට පිළිගන්වයි

දිනය : 2017-06-07

යෝජිත පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝගවල අවසාන කෙටුම්පත ගරු කථානායකතුමා විසින් සභාවේ අවධානය සඳහා අද දින සභාගත කරන ලදී. එය ඉදිරි දිනකදී පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කිරීමට නියමිතය.

 

ඒ අනුව, එකී කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ගරු පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස්, යෝජනා සහ සංශෝධන 2017 ජුනි මස 21 වැනිදා හෝ ඊට පෙර ලබා දීමට හැකියාව තිබේ. යෝජිත ස්ථාවර නියෝග අවසන් කෙටුම්පතේ මූලධර්ම පිළිබඳ පොදු සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය නම් 2017 ජුනි මස 22 වැනිදා ඒ සඳහා කාලය වෙන් කළ හැකි බව ගරු කථානායකතුමා දන්වා සිටියේය. ඉන් අනතුරුව, ජූලි මාසයේ පළමුවැනි රුස්වීම් සතියේදී යෝජිත කෙටුම්පත සභාවේදී විධිමත් ලෙස සම්මත කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහයේ යෝජිත අවසාන කෙටුම්පත ද ඉදිරි දිනක දී සම්මත කිරීම සඳහා කථානායකතුමා විසින් සභාගත කරන ලදී.

 

[ කථානායකතුමාගේ නිවේදනය ]

 

 යෝජිත පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝගවල අවසාන කෙටුම්පත
 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහයේ යෝජිත අවසාන කෙටුම්පත

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි