ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වූ “EvalColombo 2018” සැසිය

දිනය : 2018-09-20

“EvalColombo 2018” සමුළුවේ සැසියක් 2018 සැප්තැම්බර් මස 19 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා කාමර අංක 01 හිදී පැවැත්විණි. 2018 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනිදා කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේ දී ඇරඹුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඇගයීම් සංසදයේ 3 වැනි සහ අවසාන දිනය මෙය විය. මෙම සැසියේ දී “කොළඹ ප්‍රකාශනය” එළිදැක්වීම ද සිදුවිය.

 

නියෝජ්‍ය කථානායක සහ ඇගයිම් සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංසදයේ සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා පිළිගැනීමේ කතාව සිදුකළ අතර, කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා ද සැසිවාරය ඇමතීය. මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය සහ ඇගයීම් සඳහා වූ ගෝලීය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංසදයේ සභාපති ගරු කබීර් හෂීම් මහතා සැසිය නිමාකරමින් ස්තූති කතාව පැවැත්වීය.

 

මෙම සමුළුවට ගෝලීය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් රැසක් සහභාගී වූහ.

 

1

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි