இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

pci-reports

பிணைமுறி ஆணைக்குழு மற்றும் பாரிய மோசடி, ஊழல் விசாரணை செய்யும் ஆணைக்குழு அறிக்கைகள் கையளிப்பு

இவ்வறிக்கைகள் 2018.01.17 அன்று பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகத்திடம் கையளிக்கப்பட்டன.

மேலும் வாசிக்க பாரிய மோசடி ஆணைக்குழு அறிக்கை

jap-del

இலங்கையின் சுதந்திரத்தின் 70வது ஆண்டு நிறைவு மற்றும் யப்பான்-இலங்கை உறவை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளல் நிகழ்வு

யப்பானின் ஹொங்கன்ஜி மன்றத்தின் தலைவர் அதிவண. சொஹ்ஜூன் ஒஹ்டானி தேரரின் தலைமையிலான யப்பான் தூதுக்குழுவொன்று 2018.01.09 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு விஜயம் செய்தது.

மேலும் வாசிக்க

budget-2018

"வரவு செலவுத் திட்டம் 2018" நிறைவேற்றப்பட்டது

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூல (2018) மூன்றாம் மதிப்பீடு சபையினால் இன்று (டிசம்பர் 09), 99 பெரும்பான்மை வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

epac-awards

2015ஆம் நிதியாண்டிற்கான அரசாங்கக் கணக்குக் குழுவின் முகாமைத்துவ தகவல் முறைமையினை (e-PAC) கொண்ட செயலாற்றுகை மதிப்பீடு - சிறந்த செயலாற்றுகையுடைய நிறுவனங்களை இனங்காணலும் தேசிய விருது வைபவமும்

மேலும்வாசிக்க

frm-mpp-fel

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பாராட்டு வைபவம்

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை பாராட்டி கௌரவிக்கும் வைபவமொன்று 2017 நவம்பர் மாதம் 02ஆம் திகதி மு.ப. 11.30 மணிக்கு கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் நடைபெற்றது.

மேலும் வாசிக்க
 • பிணைமுறி ஆணைக்குழு மற்றும் பாரிய மோசடி, ஊழல் விசாரணை செய்யும் ஆணைக்குழு அறிக்கைகள் கையளிப்பு

  இவ்வறிக்கைகள் 2018.01.17 அன்று பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகத்திடம் கையளிக்கப்பட்டன.

  மேலும் வாசிக்க பாரிய மோசடி ஆணைக்குழு அறிக்கை

 • இலங்கையின் சுதந்திரத்தின் 70வது ஆண்டு நிறைவு மற்றும் யப்பான்-இலங்கை உறவை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளல் நிகழ்வு

  யப்பானின் ஹொங்கன்ஜி மன்றத்தின் தலைவர் அதிவண. சொஹ்ஜூன் ஒஹ்டானி தேரரின் தலைமையிலான யப்பான் தூதுக்குழுவொன்று 2018.01.09 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு விஜயம் செய்தது.

  மேலும் வாசிக்க

 • "வரவு செலவுத் திட்டம் 2018" நிறைவேற்றப்பட்டது

  ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூல (2018) மூன்றாம் மதிப்பீடு சபையினால் இன்று (டிசம்பர் 09), 99 பெரும்பான்மை வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • 2015ஆம் நிதியாண்டிற்கான அரசாங்கக் கணக்குக் குழுவின் முகாமைத்துவ தகவல் முறைமையினை (e-PAC) கொண்ட செயலாற்றுகை மதிப்பீடு - சிறந்த செயலாற்றுகையுடைய நிறுவனங்களை இனங்காணலும் தேசிய விருது வைபவமும்

  மேலும்வாசிக்க

 • முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பாராட்டு வைபவம்

  முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை பாராட்டி கௌரவிக்கும் வைபவமொன்று 2017 நவம்பர் மாதம் 02ஆம் திகதி மு.ப. 11.30 மணிக்கு கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் நடைபெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க


அரசியல் விவகாரங்களுக்கான பிரதி செயலாளர் நாயகத்துடனான கௌரவ சபாநாயகரின் சந்திப்பு

2018-03-16
1
அரசியல் விவகாரங்களுக்கான பிரதி செயலாளர் நாயகம், திரு. ஜிப்ரி பெல்ட்மன் தலைமையிலான தூதுக்குழுவொன்று 2018 மார்ச் 9ஆம் திகதியன்று பாராளுமன்ற சபாநாயகர் சபாபீடத்தில் சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய அவர்களை சந்தித்த்துடன் சபாநாயகரினால் ஏற்பாடுசெய்யப்பட்டிருந்த பகல்போசண விருந்துபசாரத்திலும் பங்கேற்றது.   இந்த கலந்துரையாடலின்போது சபாநாயகர் அவர்களுடன் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கௌரவ ஆர். சம்பந்தன், கௌரவ தினேஷ் குணவர்தன, பா.உ., கௌரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, பா.உ., மற்றும் பிரதி செயலாளர் நாயகம் திரு. நீல் இத்தவல ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.  
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-03-16 அரசியல் விவகாரங்களுக்கான பிரதி...
2018-03-07 திருத்தப்பட்ட நிலையியற்...
2018-02-27 ப்ரீட்ரிச் நூமன் அமைப்புடன் (FNF)...
2018-02-16 ‘சட்டவாக்க மேற்பார்வை மற்றும்...
2018-02-07 சீன மக்கள் அரசியல் ஆலோசனை...
மேலும்

2018 மார்ச் 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2018-03-09
கௌரவ கரு ஜயசூரிய, சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.சனாதிபதியின் செய்திகள் A: பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் அவசகார நிலைமை விதிகளை பிரகடனம் செய்தல்சபாநாயகரின் அறிவித்தல்கள் ‘A’ :  பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவின் கூட்டம்குழு அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்தல் வியாபாரம் மற்றும் வணிகம் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை அக்குழுவின் தவிசாளர் கௌரவ செயிட் அலி ஸாஹிர் மௌலானா அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.இன்றைய தினத்திற்கான சபையின் பிரதான அலுவல்கள் (இன்றைய ஒழுங்குப்...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-03-09 2018 மார்ச் 09ஆந் திகதியின் சபை...
2018-03-08 2018 மார்ச் 08ஆந் திகதியின் சபை...
2018-03-07 2018 மார்ச் 07ஆந் திகதியின் சபை...
2018-03-06 2018 மார்ச் 06ஆந் திகதியின் சபை...
2018-02-22 2018 பெப்ரவரி 22ஆந் திகதியின் சபை...
மேலும்

மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள்

2018-03-20
2018, மார்ச் 19 ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது கலந்துரையாடலின் பின்னர், 2018 மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்களை பின்வருமாறு திருத்தியமைக்க உடன்பட்டது.
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2018-03-20 மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2018-03-20 மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2018-03-06 மார்ச் மாத முதலாம் அமர்வு...
2018-02-20 பெப்ரவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2018-02-19 பெப்ரவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்
2018.03.07 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிலையியற் கட்டளைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை
2018.02.21 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.12.09 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வியாபாரம் மற்றும் வணிகம் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கை
2018 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகளிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட அமைச்சுக்களின் செலவுத் தலைப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துரையாடுவதற்கான பாராளுமன்றத் தெரிகுழுவின் அறிக்கை
நீண்டகால வலுவுற்பத்தி விரிவாக்கல் திட்டம் 2018-2037 பற்றிய அறிக்கை தொடர்பில் வலுச்சக்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பற்றிய உப குழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

2018-03-20 சபை நடவடிக்கைமுறை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom