இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

அரசாங்க கணக்கு குழுவின் கௌரவ உறுப்பினர்களுக்கான விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டம் மற்றும் தற்போதைய செயற்பாட்டை மதிப்பிடல் மற்றும் இலத்திரனியல் அரசாங்க கணக்கு குழுவின் முனைப்புகளின் எதிர்காலத் திட்டங்கள் தொடர்பான பட்டறை

திகதி : 2017-06-22

அரசாங்க கணக்கு குழுவின் தவிசாளர் கௌரவ லசந்த அலகியவன்ன அவர்களின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய பாராளுமன்ற சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய அவர்களின் தலைமையில் கௌரவ உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரசாங்க கணக்கு குழுவின் பணியாளர்கள் மற்றும் குழு அலுவல்களில் உதவிய கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் திணைக்கள மற்றும் திறைசேரியின் அலுவலர்கள் ஆகியோருக்கான விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் மற்றும் பட்டறையொன்று நீர்கொழும்பு ஜெட்விங் புளூ ஹோட்டலில் 2017 ஜூன் 23 மற்றும் 24 ஆகிய தினங்களில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom