இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ (திருமதி) பண்டாரநாயக்க, ஸ்ரீமா ரத்வத்தே டயஸ், பா.உ.

கடைசியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட கட்சி
மக்கள் முன்னணி
பிறந்த திகதி : 1916-04-17
சமுதாய அந்தஸ்து : தபுதாரர்
சமயம் : பௌத்தர்

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom