இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ (திருமதி) விஜயகலா மகேஸ்வரன், பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
யாழ்ப்பாணம்
பிறந்த திகதி : 1972-11-23
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இந்து

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0212221877
இல. 32,
36 ஆம் ஒழுங்கை, வெள்ளவத்தை,
கொழும்பு 06.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112363591
இல. 32,36 ஆம் ஒழுங்கை, வெள்ளவத்தை,
கொழும்பு 06.
maheswaran_v@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
79 54

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom