இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

உறுப்பினர்களின் குழு வருகை

 

 2017.05.04 அன்று குழுக்களுக்கு சமூகமளித்தோரின் சுருக்கம்

 

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2017-05-09 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom