இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

செய்திகள்

ஆயுத ஒழிப்பு பற்றிய மாநாட்டில் யப்பான் தூதுவர் பாராளுமன்றத்தில் சுற்றுலா 2018-06-11
ஜெனீவாவில் ஆயுத ஒழிப்பு பற்றிய மாநாட்டில் யப்பானின்...  மேலும் வாசிக்க
புதிய பிரதி சபாநாயகர் பதவியேற்றார் 2018-06-06
பாராளுமன்ற பிரதி சபாநாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளருமாக...  மேலும் வாசிக்க
புதிய பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ ஆனந்த குமாரசிறி 2018-06-05
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி  மேலும் வாசிக்க
“பாராளுமன்ற நடப்பு” தற்போது சமகால உரைபெயர்ப்புடன் 2018-06-05
“பாராளுமன்ற நடப்பு” இனை பார்வையிடுகின்ற வண்ணமோ அல்லது...  மேலும் வாசிக்க
வியட்நாம் தூதுக்குழுவின் வருகை 2018-06-04
வியட்நாமின் மத்திய ஆணைக்குழுவின் முதலாவது தவிசாளர்...  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால் நடாத்தப்படும் கொள்கை உரையாடல்களின் இரண்டாவது தொடர் 2018-06-04
சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்கா நாடுகள்...  மேலும் வாசிக்க
கௌரவ திலங்க சுமதிபால அவர்கள் பிரதி சபாநாயகர் பதவியிலிருந்து இராஜினாமா 2018-05-30
கௌரவ திலங்க சுமதிபால அவர்கள் 2018 மே மாதம் 25 திகதி இலங்கை...  மேலும் வாசிக்க
நுவரெலிய “ஏப்ரல் புலூம்ஸ் 2018” போட்டியின் போது சேனாதிபதி இல்லத்திற்கு மூன்று விருதுகள் 2018-05-22
நுவரெலிய மாநகர சபையினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்த...  மேலும் வாசிக்க
ஐக்கிய அரபு இராச்சிய தூதுவரின் பாராளுமன்ற வருகை 2018-05-16
கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களை சந்திப்பதற்காக இலங்கைக்கான...  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால் நடாத்தப்படும் கொள்கை உரையாடல்கள் தொடர் 2018-05-09
சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்கா நாடுகள்...  மேலும் வாசிக்க
நீதித்துறை (திருத்தச்) சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது 2018-05-09
நீதித்துறை (திருத்தச்) சட்டமூலம் இன்று...  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற அமர்வை வைபவ ரீதியாக ஆரம்பித்தல் 2018-05-08
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது...  மேலும் வாசிக்க
8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது கூட்டத்தொடரை வைபவ ரீதியாக ஆரம்பித்தல் 2018-05-02
எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடரை...  மேலும் வாசிக்க
ஈரான் இஸ்லாமிய பாராளுமன்ற சபாநாயகர், அதிமேதகு அலி அர்தேசிர் லரிஜானி அவர்களின் வருகை 2018-04-24
ஈரான் இஸ்லாமிய பாராளுமன்ற சபாநாயகர்  மேலும் வாசிக்க
இலங்கையில் தேசிய மற்றும் மத சகவாழ்வை உறுதிப்படுத்துவதற்கான பாராளுமன்றக் குழுவின் கூட்டம் 2018-04-18
இலங்கையில் தேசிய மற்றும் மத சகவாழ்வை...  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom